Общ преглед на развитието на индустрията за домакински уреди в Китай за 2023 г. и анализ на тенденциите за бъдещо развитие

2023-07-29

(1) Интелигентни и дигитални тенденции: В бъдеще китайската индустрия за домакински уреди ще задълбочи още повече прилагането на интелигентни и цифрови технологии, ще засили развитието и приложението на информационните технологии и ще въведе нови технологии като облачни изчисления, за да подобри допълнително индустриалните стандарти и насърчаване на развитието на индустрията.

(2) Марка и маркетингови тенденции: Развитието на марката на китайската индустрия за домакински уреди става все по-зряло и всяка марка се опитва да създаде свой собствен характерен имидж и да разшири обхвата на пазара. В същото време предприятията за домакински уреди също активно разширяват мрежовия маркетинг, създават социални платформи за собствена марка, правят публичност на марката и се открояват в китайската индустрия за домакински уреди чрез предоставяне на качествени услуги, подобряване на нивото на обслужване и поддържане на следпродажбено обслужване.

(3) Тенденция в областта на научноизследователската и развойната технология: С бързото развитие на технологично задвижвани, чипове, сензори, интелигентен контрол и друг технологичен прогрес, така че производителността на домакинските уреди е значително подобрена, лесна за работа, мощна. За да отговори по-ефективно на нуждите на потребителите, за да заеме водеща позиция в китайската индустрия за домакински уреди.

(4) Тенденция на конкурентоспособност: С ожесточената конкуренция на пазара китайските предприятия за домакински уреди са изправени пред проблема как да подобрят своята конкурентоспособност. Следователно предприятията за домакински уреди ще увеличат инвестициите: ще подобрят техническото ниво и качеството, ще завладеят пазара; Коригирайте управлението, за да подобрите ефективността; Подобряване на практиките за одит и надзор и управление; Създаване на корпоративна култура, създаване на корпоративен имидж; Поддържайте връзки с клиенти и установявайте успешни бизнес модели; Избягвайте колебанията в политиката на индустрията и подобрявайте възможностите за устойчиво развитие.

В обобщение, през 2023 г. продуктовите категории на китайската индустрия за домакински уреди стават все по-богати, като се характеризират главно с интелигентност, цифрови технологии, интелигентен дом и т.н., а бъдещата тенденция на развитие включва също задълбочено развитие на интелигентността и цифровизацията като диверсифицираното развитие на марките и маркетинга, развитието на технологиите за научноизследователска и развойна дейност и как предприятията за домашни уреди могат да повишат своята конкурентоспособност. С бързото развитие на пазара на интелигентни домове, китайската индустрия за домакински уреди ще бъде близо до топилния котел през 2023 г., когато индустриалните предприятия